Privacy Policy

NECAREX betrokkenheid bij uw privacy
NECAREX doet er alles aan om de privacy van bezoekers op onze Site te waarborgen en gaat zorgvuldig om met de vertrouwelijke gegevens van bezoekers en klanten. De informatie die we verzamelen wordt uitsluitend gebruikt om diensten te verlenen en er voor te zorgen dat uw informatieverzoek op de juiste wijze kan worden afgehandeld. Persoonlijke informatie die verder gaat dan voornoemde transactiegegevens gebruiken we uitsluitend als deze door u vrijwillig ter beschikking wordt gesteld. NECAREX zal nooit persoonlijke informatie delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is om uw order of verzoek ten uitvoer te brengen.

Doelstelling van het verzamelen van informatie
NECAREX gebruikt uw (klant)gegevens op de volgende manieren:
Als u een aanvraag doet, hebben we uw naam, e-mail adres en faxnummer indien mogelijk nodig. Indien u monsters/stalen aanvraagt, zullen wij uw afleveradres vragen. Indien u een order plaatst, vragen wij u om de relevante betalingsgegevens. Wij werken samen met ATRADIUS - de Nederlandse Credietverzekering Maatschappij -, en indien van toepassing zullen wij een kredietwaardigheidsonderzoek uitvoeren alvorens tot levering over te gaan.
Met uw toestemming kunnen we tevens uw contactinformatie gebruiken om u in de toekomst op de hoogte te stellen van wijzigingen op onze Website, en speciale acties en aanbiedingen. Mocht u deze informatie niet langer wensen te ontvangen, kunt u ons altijd per e-mail
e-mail informeren.

NECAREX zal geen persoonlijke informatie verkopen
NECAREX zal nooit persoonlijke informatie verkopen of met derden delen, tenzij deze gerelateerd is aan het uitvoeren van uw order. Onze werknemers en met ons samenwerkende bedrijven zijn door ons tot geheimhouding gehouden.

Uw persoonlijke informatie is veilig bij NECAREX
Bij NECAREX is data veiligheid een van onze belangrijkste prioriteiten en we doen wat redelijkerwijs verwacht mag worden om uw data te beschermen.

Geen cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie welke op uw harde schijf door een Internet browser worden geplaatst. Er worden op dit moment geen cookies op onze Site gebruikt. In de toekomst sluiten we het gebruik van cookies niet uit om u te herkennen als u terugkeert naar www.necarex.nl en om onze Site verder aan te passen aan de wensen van onze klanten. Toekomstige cookies zullen geen persoonlijke identiteitsinformatie bevatten. U zult altijd onze cookies kunnen weigeren door de instellingen van uw browser te wijzigen.

Vragen en veranderingen
Indien u nog vragen heeft over ons privacy beleid, kunt u ons mailen. Indien een wijziging van ons privacy beleid noodzakelijk wordt, zult u altijd op deze pagina de actuele versie kunnen lezen.1999-2008 Necarex. All rights reserved.
Home | Team | Route | Contact | Privacy Policy